strzałka do góry
Polub nas na facebook'u. Zawsze aktualne promocje i oferty.
SKLEP INTERNETOWY
Ledbaner.pl
  SKLEP INTERNETOWY    
 
  Szukaj
 
  Kategorie
 
  Wyświetlacze graficzne kolorowe  
  Wyświetlacze graficzno-tekstowe  
  Wyświetlacze tekstowe - Mono  
  Krzyże apteczne  
  Zegary, Termometry  
  Logistyka i Przemysł  
  Wyświetlacze cen  
  Tablice wyników  
  Bandy sportowe  
  Wyświetlacze do busów  
  Informacje
 
  Jak zamawiać  
  Leasing / Raty  
  Wysyłka  
  FAQ  
  Montaż  
  Nasi klienci  
  Video-zobacz  
  Informacje prawne  
  Kalkulator energii elektrycznej  
  Cenniki  
 

Prawo autorskie - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, audiowizualnych oraz układu stron Serwisu są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 roku, Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U z 2001 roku, Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym, informacyjnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich. Powielanie lub modyfikacja informacji i danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub materiałów graficznych i audiowizualnych, wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z LED BANER.

O ile nie zostało podane inaczej, właściwy komunikat informujący o prawach autorskich w Serwisie jest następujący:
Copyright © 2009-2013 LEDbaner. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie nazwy, loga, znaki handlowe i oznaczenia usług zamieszczone w Serwisie są własnością LED BANER. Użycie znaków LED BANER do jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody LED BANER jest zabronione i narusza przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie treści strony oraz zdjęć na nich zamieszonych jest niezgodne z prawem i podlega karze grzywny lub ogranicznia wolności(Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

LEDbaner na Facebooku         LEDbaner na Youtube   
Copyright © 2009-2017 LEDbaner. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reklama diodowa - Telebimy - Tablice LED - Wyświetlacze tekstowe - Wyświetlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry - Krzyże Apteczne - Wyświetlacze dla przemysłu - Pylony
Tablice wyników - Reklama świetlna - Wyświetlacz LED - LED baner - Producent - Reklama - Bilboard - Telebim - Wyświetlacz cenowy - Cyfry matrycowe - Krzyż - Neon
Polski producent - Eventy - Outdoor - Reklama zewnętrzna - Bandy sportowe - Wyświetlacze dla transportu
jq(function(){ jq('#multitab li').hover( function(){jq(this).stop().animate({"right": "302px"}, 1000); } , function(){ jq(this).stop().animate({"right": "0"}, 1000); } ); });